Praktijk Berghout - psychiatrie en psychotherapie

Vermoeide Helden

Hoe herkent u de problematiek van de Vermoeide held?

Specifieke informatie over de Vermoeide Helden vindt u hier in deze folder.

Vermoeide Helden zijn in de spreekkamer van huisartsen, medisch specialisten, bedrijfs- en verzekeringsartsen en psychologen geen zeldzame verschijning. Het zijn mannen, globaal tussen de 45 en 65 jaar, die ernstige psychische, emotionele en gedragsmatige problemen ondervinden.

Vermoeide Helden zijn gewend hoge eisen aan zichzelf te stellen en flink te presteren. Het zijn meestal plichtsgetrouwe, energieke, hardwerkende mannen, afhankelijk van prestatie, hun zekerheid zoekend in almacht, controle en toewijding en maatschappelijke bewondering. Ze komen uit verschillende sociale klassen.

Ze hebben veel waardering ontleend aan hun maatschappelijke inzet en zijn voor het behoud van hun eigenwaarde afhankelijk van het leveren van prestaties. Hun stijl om problemen aan te pakken is rationeel, analyserend, concreet en direct, terwijl zij grotendeels voorbijgaan aan hun gevoel.

Alle ‘Vermoeide Helden’ hebben actueel forse problemen, welke ontstaan zijn n.a.v. een plotseling of een al jarenlang afgeweerde gebeurtenis, welke als zodanig krenkend en onoverkomelijk wordt ervaren, dat normaal functioneren onmogelijk wordt. Vaak is een actuele gebeurtenis aanleiding voor het oplopen van de problematiek.

Het kunnen diverse gebeurtenissen zijn zoals: voorbeelden hiervan zijn gepasseerd worden bij promotie, overvleugeld worden door een jongere collega, plotseling ontslag, bedrogen worden, faillissement, scheiding of overlijden van een dierbare of afname van energie door ouder worden etc. Ook kunnen vaak somatisch (lichamelijke) ingrijpende klachten de aanleiding vormen.

Ze zijn meestal beroepsmatig actief of zitten kort of langdurig in de ziektewet (UWV). Soms zijn ze bezig met een ontslag procedure. Er kan ook sprake zijn van korte of langdurige arbeidsongeschiktheid.

Veel voorkomende persoonlijkheidskenmerken:

Voorbeelden van veel gestelde diagnoses m.b.v DSM V classificatie:

Wie zijn niet geïndiceerd?

Patiënten met psychotische symptomatologie, primair verslavingsgedrag en acute crisis.

Over de behandeling van Vermoeide Helden heeft Klaas Berghout in samenwerking met Jelle van der Meulen een documentaire gemaakt. Bovendien is hij initiatiefnemer van enkele congressen waar deze documentaire wordt vertoont. De documentaire alsmede ook deze congressen zijn gericht op deskundigheidsbevordering en zijn bedoeld voor professionals, zoals huisartsen, medisch specialisten, bedrijfs- en verzekeringsartsen en psychologen.


Praktijk Berghout
Praktijk voor Vermoeide Helden in Zwolle