Praktijk Berghout - psychiatrie en psychotherapie

Over de praktijk

Praktijk Berghout is een vrijgevestigde praktijk voor psychiatrie en psychotherapie voor volwassenen. De praktijk is gevestigd in Zwolle. Klaas Berghout is eigenaar van de praktijk. Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht: angststoornissen, obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen, depressieve-stemmingsstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen.

Het aanbod van verschillende vormen van psychotherapie binnen mijn praktijk:

Naast deze aandachtsgebieden heeft Klaas Berghout zich gespecialiseerd in de behandeling van de doelgroep ‘Vermoeide Helden’. Voor verder informatie over deze doelgroepen verwijs ik naar het kopje ‘Vermoeide Helden’ op deze site.

U kunt alleen naar dhr. K. Berghout (psychiater en psychotherapeut) verwezen worden middels een verwijzing voor de ‘Specialistische GGZ’. Uw huisarts zal duidelijk moeten aangeven met welke reden u wordt verwezen en welke DSM V diagnose hij/zij stelt dan wel vermoedt. Verder is het van belang dat ik kan overleggen met uw huisarts en deze kan informeren over het beloop van de behandeling. Indien u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit aangeven. Alle relevante gegevens voor uw behandeling worden vastgelegd in uw elektronisch patiëntendossier. U kunt dit op uw verzoek inzien en in afschrift ontvangen. Bij voorkeur vóór het eerste gesprek dient u de verwijsbrief op te sturen via de post. Als de datum van de verwijsbrief later is dan de dag waarop het eerste gesprek/intakegesprek plaats vindt, worden de kosten voor dit gesprek niet door uw verzekering vergoed en zult u deze zelf moeten betalen. Indien bovenstaande is gebeurd en u hebt een verwijsbrief kunt zich telefonisch aanmelden (zie contactgegevens op deze site). Vergeet bij uw eerste afspraak niet om de verwijzing van uw huisarts mee te nemen.

Ik nodig u uit even verder te kijken voor een eerste kennismaking.


Praktijk Berghout
Praktijk voor Vermoeide Helden in Zwolle